It is currently July 23rd, 2024, 7:57 am

Norwegian (Bokmål)

View and contribute to Rainmeter translations.
AndyG
Posts: 6
Joined: August 11th, 2011, 7:10 pm

Norwegian (Bokmål)

Post by AndyG »

Status: https://www.rainmeter.net/localization#NorwegianBokmal

Latest Norwegian (Bokmal) translations:
NorwegianBokmal.h (Application)
NorwegianBokmal.nsh (Installer)

(right-click on the .h and .nsh links -> Save as. Then, simply open the files with Notepad)
poiru
Developer
Posts: 2872
Joined: April 17th, 2009, 12:18 pm

Re: [Translation] Norwegian

Post by poiru »

Thanks! :thumbup:
AndyG
Posts: 6
Joined: August 11th, 2011, 7:10 pm

Re: Norwegian (Bokmål)

Post by AndyG »

NorwegianBokmal.h updated with translation of STR_VARIABLES = "Variabler".

Updated file available at http://dl.dropbox.com/u/1776162/NorwegianBokmal.h
AndyG
Posts: 6
Joined: August 11th, 2011, 7:10 pm

Re: Norwegian (Bokmål)

Post by AndyG »

Send information about computer (checkbox)
Send informasjon om din datamaskin

Your computer's Windows version, language, and hardware capabilities will be reported once during installation to improve Rainmeter. No personal information will be sent. (label)
Din datamaskins Windows-versjon, språk og maskinvarefunksjoner vil sendes kun én gang, under installasjon, for å bidra til å forbedre Rainmeter. Ingen personlig informasjon vil bli sendt.

Install 64-bit version (checkbox)
Installer 64-bit versjon

Welcome to Rainmeter (notification title)
Velkommen til Rainmeter

Click on the Rainmeter icon to manage skins and settings. (notification text)
Klikk på ikonet til Rainmeter for å behandle skins og innstillinger

Click here to download Rainmeter 2.3. (notification text)
Klikk her for å laste ned Rainmeter 2.3.
OisteinR
Posts: 1
Joined: August 25th, 2021, 7:20 pm

Re: Norwegian (Bokmål)

Post by OisteinR »

Hi
Maybe it's time to wake up the Norwegian translation again.....

NorwegianBokmal.h

Code: Select all

#define NUM_BUTTONWIDTH         75
#define NUM_LABELWIDTH         85
#define LANGUAGE_LTR

// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================

// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE       "Oppdatering tilgjengelig"
#define STR_LANGUAGEOBSOLETE      "Språket er utdatert"
#define STR_MANAGE           "Organiser"
#define STR_ABOUT            "Om"
#define STR_HELP            "Hjelp"
#define STR_SKINS            "Skinn"
#define STR_NOSKINS           "Ingen skinn tilgjengelig"
#define STR_OPENFOLDER         "Åpne mappe"
#define STR_DISABLEDRAGGING       "Deaktiver flytting"
#define STR_THEMES           "Temaer"
#define STR_NOTHEMES          "Ingen temaer tilgjengelig"
#define STR_EDITSETTINGS        "Endre innstillinger"
#define STR_REFRESHALL         "Oppdater alle"
#define STR_LOGGING           "Logging"
#define STR_SHOWLOGFILE         "Vis loggfil"
#define STR_STARTLOGGING        "Start logging"
#define STR_STOPLOGGING         "Stopp logging"
#define STR_DELETELOGFILE        "Slett loggfil"
#define STR_DEBUGMODE          "Debug modus"
#define STR_EXIT            "Avslutt"
#define STR_FAVORITES          "Favoritter"
#define STR_NOFAVORITES         "Ingen favoritter definert"

// Skin menu
#define STR_VARIANTS          "Varianter"
#define STR_SETTINGS          "Innstillinger"
#define STR_POSITION          "Posisjon"
#define STR_DISPLAYMONITOR       "Vis på skjerm"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR      "Bruk standard: Hovedskjerm"
#define STR_VIRTUALSCREEN        "@0: Virtuell skjerm"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR      "Velg automatisk basert på vindusposisjon"
#define STR_STAYTOPMOST         "Hold øverst"
#define STR_TOPMOST           "Øverst"
#define STR_NORMAL           "Normal"
#define STR_BOTTOM           "Bunn"
#define STR_ONDESKTOP          "På skrivebord"
#define STR_FROMRIGHT          "Fra høyre"
#define STR_FROMBOTTOM         "Fra bunn"
#define STR_XASPERCENTAGE        "X i prosent"
#define STR_YASPERCENTAGE        "Y i prosent"
#define STR_TRANSPARENCY        "Gjennomsiktighet"
#define STR_FADEIN           "Fade inn"
#define STR_FADEOUT           "Fade ut"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER       "Skjul ved musen over"
#define STR_DRAGGABLE          "Flyttbar"
#define STR_SAVEPOSITION        "Lagre posisjon"
#define STR_SNAPTOEDGES         "Fest til sider"
#define STR_CLICKTHROUGH        "Klikk gjennom"
#define STR_KEEPONSCREEN        "Hold på skjermen"
#define STR_MANAGESKIN         "Organiser skinn"
#define STR_EDITSKIN          "Endre skinn"
#define STR_REFRESHSKIN         "Oppdater skinn"
#define STR_UNLOADSKIN         "Deaktiver skinn"
#define STR_CUSTOMSKINACTIONS      "Handlinger for egendefinerte skinn"
#define STR_FAVORITE          "Favoritt"

// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================

#define STR_CLOSE            "Lukk"

// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER       "Om Rainmeter"
#define STR_LOG             "Logg"
#define STR_MEASURE           "Måling"
#define STR_MEASURES          "Måler"
#define STR_VARIABLES          "Variabler"
#define STR_PLUGINS           "Tillegg"
#define STR_VERSION           "Versjon"
#define STR_TYPE            "Type"
#define STR_TIME            "Tid"
#define STR_SOURCE           "Kilde"
#define STR_MESSAGE           "Melding"
#define STR_NAME            "Navn"
#define STR_RANGE            "Rekkevidde"
#define STR_VALUE            "Verdi"
#define STR_AUTHOR           "Forfatter"
#define STR_ERROR            "Feil"
#define STR_WARNING           "Advarsel"
#define STR_NOTICE           "Beskjed"
#define STR_DEBUG            "Debug"
#define STR_CLEAR            "Tøm"
#define STR_GETLATESTVERSION      "Hent siste versjon på <a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a>."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE       "Distribuert under <a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a> lisens."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD       "Kopier til utklippstavlen"
#define STR_NUMBER           "Nummer"
#define STR_STRING           "Streng"
#define STR_EXTERNALPLUGINS       "Eksterne plugins"
#define STR_BUILTINPLUGINS       "Innebygde plugins"

// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER       "Organiser Rainmeter"
#define STR_ACTIVESKINS         "Aktiverte skinn"
#define STR_EXPAND           "Utvid"
#define STR_COLLAPSE          "Kollaps"
#define STR_CREATERMSKIN        "Lag .rmskin pakke..."
#define STR_OPENLOG           "Åpne logg"
#define STR_LOAD            "Aktiver"
#define STR_UNLOAD           "Deaktiver"
#define STR_REFRESH           "Oppdater"
#define STR_EDIT            "Endre"
#define STR_AUTHORSC          "Forfatter:"
#define STR_VERSIONSC          "Versjon:"
#define STR_LICENSESC          "Lisens:"
#define STR_INFORMATIONSC        "Informasjon:"
#define STR_ADDMETADATA         "<a>Legg til metadata</a>"
#define STR_COORDINATESSC        "Koordinater:"
#define STR_POSITIONSC         "Posisjon:"
#define STR_LOADORDERSC         "Aktiveringsrekkefølge:"
#define STR_TRANSPARENCYSC       "Gjennomsiktighet:"
#define STR_ONHOVERSC          "Ved mus over:"
#define STR_DONOTHING          "Ingen handling"
#define STR_HIDE            "Skjul"
#define STR_SAVENEWTHEME        "Lagre nytt tema"
#define STR_THEMEDESCRIPTION      "Et tema lar deg lagre nåværende utseende på dine Rainmeter skinn og gjenopprette disse på et senere tidspunkt. Gjennoppretting av et gammelt tema vil gjenopprette utseende, men vil ikke tilbakestille endringer eller oppdateringer på hvert enkelt skinn."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME      "Lagre som tomt tema"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS     "Ekskluder ubrukte skinn"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER      "Inkluder nåværende skrivebordsbakgrunn"
#define STR_NAMESC           "Navn:"
#define STR_SAVE            "Lagre"
#define STR_SAVEDTHEMES         "Lagrede teamer"
#define STR_DELETE           "Slett"
#define STR_BACKUP           "Backup"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION      "En backup lar deg lagre en fullstendig kopi av ditt oppsett, inkludert skinn og statistikk. Ulikt et tema, vil gjenoppretting av en backup erstatte alle endringer og oppdateringer på dine skinn siden backupen ble lagret"
#define STR_BACKUPE           "Backup..."
#define STR_LANGUAGESC         "Språk (Language):"
#define STR_EDITORSC          "Editor:"
#define STR_GENERAL           "Generelt"
#define STR_CHECKFORUPDATES       "Se etter oppdatering"
#define STR_SHOWNOTIFAREAICON      "Vis ikon i varslingsområde"
#define STR_RESETSTATISTICS       "Tilbakestill statistikk"
#define STR_LOGTOFILE          "Logg til fil"
#define STR_HARDWAREACCELERATED     "Bruk maskinvare akselerasjon"

#define STR_GAMEMODE          "Spillmodus"
#define STR_GAMEMODE_START       "Start spillmodus"
#define STR_GAMEMODE_STOP        "Stopp spillmodus"
#define STR_GAMEMODE_FULLSCREEN     "Full-skjerm spill"
#define STR_GAMEMODE_PROCESSLIST    "Ekstra prosessliste"
#define STR_GAMEMODE_PROCESSLISTSC   "Ekstra prosessliste:"
#define STR_GAMEMODE_SETTINGS_DESC   "Du kan også manuelt starte/stoppe spillmodus ved å bruke ekstramenyen fra verktøylinjens ikon. Manuell starting/stopping av spillmodus vil avhuke valgbosene for både ""Full-skjerm spill"" og ""Ekstra prosessliste"" . Du må reaktivere disse elementene for at Rainmeter skal starte monitoring av den igjen.\n\nKlikk ""Help""-knappen for mer informasjon."
#define STR_GAMEMODE_ACTIONS_ONSTART  "Ved start"
#define STR_GAMEMODE_ACTIONS_ONSTOP   "Ved stopp"
#define STR_GAMEMODE_ACTIONS_DESC    "Velg handling som skal utføres ved start/stopp av spillmodus. ""Ved start"" kan koble fra alle skinn eller laste en layout. ""Ved stopp"" kan laste nåværende layout på nytt eller laste en annen layout."
#define STR_GAMEMODE_ACTIONS_UNLOADALL "Koble fra alle skinn"
#define STR_GAMEMODE_ACTIONS_CURRENT  "Last nåværende layout"

// NewSkin dialog
#define STR_CREATENEWSKIN        "Opprett nytt skinn"
#define STR_NEWSKIN           "Nytt skinn"
#define STR_TEMPLATE          "Mal"
#define STR_TEMPLATEE          "Mal..."
#define STR_ADDFOLDER          "Legg til mappe"
#define STR_ADDSKIN           "Legg til skinn"
#define STR_RENAME           "Døp om"
#define STR_SAVENEWTEMPLATE       "Lagre ny mal"
#define STR_SAVEDTEMPLATES       "Lagrede maler"
#define STR_USEDEFAULTTEMPLATE     "Bruk standard mal"

// ============================================================================
// Safe start
// ============================================================================

#define STR_SAFESTART_TITLE       "Rainmeter Sikker Start"
#define STR_SAFESTART_MESSAGE      "Dette vil koble fra alle skinn og starte Rainmeter med standard ""illustro"" skinn.\n\nDin nåværende layout vil lagres som: @Backup\n\nBruk dette hvis du har problemer med å starte Rainmeter.\n\nGå til Rainmeter Sikker Start?"

// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================

#define STR_RESTART_CONFIRM       "Denne endringen krever at Rainmeter startes på nytt.\n\nVil du starte Rainmeter på nytt nå?"
#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE     "Rainmeter.ini er skrivebeskyttet. Innstillinger blir ikke lagret."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE      "Avslutt Rainmeter og flytt konfigurasjonsfilen fra:\n%1\n\ntil:\n%2\n\nAlternativt kan du fjerne filen (innstillinger forsvinner), filen blir opprettet automatisk neste gang du kjører Rainmeter."
#define STR_SETTINGSREADONLY      "Forsikre deg om at filen ikke er skrivebeskyttet og at mappen kan skrives til. Filen finnes på:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS     "Temaet ""%1"" eksisterer allerede.\n\nVil du erstatte temaet?"
#define STR_THEMESAVEFAIL        "Kunne ikke lagre tema:\n%1"
#define STR_THEMEDELETE         "Er du sikker på at du vil slette temaet ""%1""?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL      "Kunne ikke opprette loggfil:\n%1"
#define STR_LOGFILEDELETE        "Er du sikker på at du vil slette loggfilen?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS      "Det er ingen tilgjengelig skinn på:\n%1"
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN    "Kunne ikke aktivere skinn ""%1\\%2"": Fant ikke fil."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN     "Kunne ikke oppdatere skinn ""%1\\%2"": Fant ikke fil."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED     "Skinnet ""%1\\%2"" krever Rainmeter %3 eller nyere. Last ned siste versjon fra rainmeter.net."
#define STR_NOMETERSINSKIN       "Skinnet ""%1\\%2"" inneholder ingen metere og vil bli deaktivert.\n\nFilen kan være skadet eller er kanskje ikke et gyldig skinn."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP     "Du har laget en uendelig løkke med @include. Vennligst kontroller skinet."
#define STR_CREATEFOLDERFAIL      "Kunne ikke opprette mappe: %1"
#define STR_CREATEFILEFAIL       "Kunne ikke opprette fil: %1"
#define STR_FOLDEREXISTS        "Mappen ""%1"" finnes allerede."
#define STR_FILEEXISTS         "Filen ""%1"" finnes allerede."
#define STR_RENAMEFOLDERFAIL      "Mappen ""%1"" kunne ikke døpes om.\nFeilkode: %2"
#define STR_RENAMEFILEFAIL       "Filen ""%1"" kunne ikke døpes om.\nFeilkode: %2"
#define STR_FOLDERDELETE        "Er du sikker på at du vil slette denne mappen?\n%1"
#define STR_FILEDELETE         "Er du sikker på at du vil slette denne filen?\n%1"
#define STR_FOLDERDELETEFAIL      "Kan ikke slette mappen:\n%1"
#define STR_FILEDELETEFAIL       "Kan ikke slette filen:\n%1"
#define STR_TEMPLATEDOESNOTEXIST    "Malen ""%1"" finnes ikke.\nVil du bruke standardmalen istedenfor?"
#define STR_TEMPLATEEXISTS       "Mal ""%1"" finnes allerede."
#define STR_TEMPLATEFOLDERFAIL     "Kan ikke opprette mappe for mal."
#define STR_TEMPLATEFILEFAIL      "Kan ikke opprette fil for mal: %1"
#define STR_TEMPLATEDELETE       "Er du sikker på at du vil slette malen ""%1""?"

// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================

#define STR_WELCOME           "Velkommen til Rainmeter"
#define STR_CLICKTOMANAGE        "Klikk på ikonet til Rainmeter for å behandle skins og innstillinger."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD       "Klikk her for å laste ned Rainmeter %1"
NorwegianBokmal.nsh

Code: Select all

${LangFileString} WIN2KERROR       "Rainmeter ${VER} støtter ikke Windows 2000. For å benytte Rainmeter på Windows 2000, last ned den eldre versjonen, Rainmeter 2.0."
${LangFileString} WINXPS2ERROR      "Rainmeter ${VER} krever Windows XP SP2 eller nyere. Vennligst oppdater til siste service pakke og prøv igjen."
${LangFileString} WIN2003SP1ERROR     "Rainmeter ${VER} krever Windows 2003 SP1 eller nyere. Vennligst oppdater til siste service pakke og prøv igjen."
${LangFileString} ADMINERROR       "Administratortilgang kreves."
${LangFileString} LOGONERROR       "Påloggingstjenesten kjører ikke."
${LangFileString} UACERROR        "Kunne ikke heve."
${LangFileString} WRITEERROR       "Portabel Rainmeter må installeres på en lokasjon med full lese- og skrivetilgang (som en normal bruker).$\nHvis du vil installere Rainmeter til '$0', gå tilbake og velg 'Standard installasjon'.$\n$\nEllers bla til en annen lokasjon med lese- og skrivetilgang."
${LangFileString} VCINSTERROR       "Kunne ikke installere Visual C++ $instArc (feilkode $0).$\n$\nDu kan forsøke å laste ned Visual C++ $instArc redistributable package manuelt fra http://rainmeter.net/redist$\n$\nKlikk OK for å avslutte."
${LangFileString} DOTNETINSTERROR     "Kunne ikke installere .NET $instArc (feilkode $0).$\n$\nDu kan forsøke å laste ned .NET $instArc redistributable package manuelt fra http://rainmeter.net/redist$\n$\nKlikk OK for å avslutte."
${LangFileString} RAINMETERCLOSEERROR   "Kunne ikke avslutte Rainmeter.$\n$\nVennligst avslutt Rainmeter manuelt og prøv igjen."
${LangFileString} SETTINGSFILEERROR    "Konfigurasjonsfilen (Rainmeter.ini) er lokalisert i installasjonsmappen. Å beholde filen der kan føre til problemer hvis programmet benyttes av flere brukere eller brukere med begrensede rettigheter.$\n$\nØnsker du å flytte filen til mappen for brukerdata?"
${LangFileString} SETTINGSMOVEERROR    "Kunne ikke flytte filen '$INSTDIR\Rainmeter.ini' til '$APPDATA\Rainmeter\Rainmeter.ini'."
${LangFileString} SELECTLANGUAGE     "Velg språk for installasjonsveilederen."
${LangFileString} INSTALLOPTIONS     "Innstillinger"
${LangFileString} INSTALLOPTIONSDESC   "Velg flere innstillinger"
${LangFileString} STANDARDINST      "Standard installasjon (anbefalt)"
${LangFileString} STANDARDINSTDESC    "Installerer Rainmeter og laster ned påkrevde biblioteker."
${LangFileString} PORTABLEINST      "Portabel installasjon"
${LangFileString} PORTABLEINSTDESC    "Ikke velg denne dersom du ikke er helt sikker på hva du gjør. Snarveier blir ikke opprettet og filtypen .rmskin blir ikke registrert. Visual C++ og .NET 2.0 bibliotek må installeres manuelt."
${LangFileString} AUTOSTARTUP       "Kjør Rainmeter ved oppstart"
${LangFileString} ADDITIONALOPTIONS    "Flere innstillinger"
${LangFileString} INSTALL64BIT      "Installer 64-bit versjon"
${LangFileString} SENDINFORMATION     "Send informasjon om din datamaskin"
${LangFileString} SENDINFORMATIONDESC   "Din datamaskins Windows-versjon, språk og maskinvarefunksjoner vil sendes kun én gang, under installasjon, for å bidra til å forbedre Rainmeter. Ingen personlig informasjon vil bli sendt."
${LangFileString} UNSTALLOPTIONS     "Innstillinger for avinstallering"
${LangFileString} UNSTALLOPTIONSDESC   "Velg flere innstillinger"
${LangFileString} UNSTALLRAINMETER    "Avinstaller Rainmeter"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGS     "Fjern alle personlige innstillinger og filer"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGSDESC   "(inkludert skinn, temaer, tillegg, registerinnstillinger, og Startmenyvalg)"
Regards
Øistein Rian
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2713
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Norwegian (Bokmål)

Post by Brian »

Thanks!

-Brian