Polish

View and contribute Rainmeter translations.

Polish

September 29th, 2011, 7:55 pm
malcallm
   [3 posts]

Status: https://www.rainmeter.net/localization#Polish

Latest Polish translations:
Polish.h (Application)
Polish.nsh (Installer)

(right-click on the .h and .nsh links -> Save as. Then, simply open the files with Notepad)

Re: [Translation] Polish

September 30th, 2011, 5:19 am
poiru
Developer   [2876 posts]

Thanks!

Re: [Translation] Polish

September 30th, 2011, 5:59 pm
malcallm
   [3 posts]

Code: Select all

#define STR_ABOUTRAINMETER        "O Rainmeter"
#define STR_MANAGERAINMETER       "Zarządzaj Rainmeter"
#define STR_LANGUAGESC            "Język:"

Re: Polish

February 21st, 2012, 10:05 am
malcallm
   [3 posts]

Variables = Zmienne

Re: Polish

February 22nd, 2012, 2:03 pm
poiru
Developer   [2876 posts]

Thanks!

Re: Polish

May 30th, 2012, 8:26 pm
cinolek
   [2 posts]

Re: Polish

May 17th, 2014, 2:02 pm
BorMar
   [1 posts]

In "Polish.h" file:

Code: Select all

#define STR_SOURCE                "Źródło"
#define STR_CLEAR                 "Wyczyść"
#define STR_CREATERMSKIN          "Utwórz pakiet .rmskin..."
#define STR_SHOWNOTIFAREAICON     "Pokaż ikonę obszaru powiadamiania"
#define STR_USED2D                "Użyj renderowania D2D"


In "Polish.nsh":

Code: Select all

${LangFileString} SENDINFORMATION         "Wyślij informację na temat swojego komputera"
${LangFileString} SENDINFORMATIONDESC     "Wersja Windows w Twoim komputerze, język oraz możliwości sprzętowe będą zaraportowane jednorazowo podczas instalacji dla ulepszenia działania programu Rainmeter. Żadne informacje osobiste nie będą wysyłane na serwer."


I think... now is complete :bow:

Re: Polish

May 29th, 2014, 6:42 pm
poiru
Developer   [2876 posts]

Updated, thanks! Apologies for the late reply.

Re: Polish

September 20th, 2016, 3:40 pm
Vegas24
   [1 posts]

In "Polish.h" file:

Code: Select all

#define STR_FAVORITES             "Ulubione"
#define STR_NOFAVORITES           "Brak ulubionych"
#define STR_CUSTOMSKINACTIONS     "Niestandardowe ustawienia skórki"
#define STR_FAVORITE              "Ulubione"


I think it's all for now. :D
User avatar

Re: Polish

September 21st, 2016, 2:40 am
Brian
Developer   [1628 posts]

Thanks!

-Brian

Return to “Localization”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest