It is currently May 27th, 2024, 12:30 am

Turkish

View and contribute to Rainmeter translations.
poiru
Developer
Posts: 2872
Joined: April 17th, 2009, 12:18 pm

Re: Turkish

Post by poiru »

Thanks!
User avatar
HaKa
Posts: 1
Joined: January 25th, 2014, 6:49 am
Location: Germany, Berlin

Re: Turkish

Post by HaKa »

Tesekürler !


Thank u 4 This Amazing Work´s
User avatar
bambamtusa
Posts: 9
Joined: January 18th, 2012, 7:57 pm
Location: Sakarya, TUR

Re: Turkish

Post by bambamtusa »

EN:

- Favorites (Rainmeter context menu)
- No favorites defined (Rainmeter context menu under 'Favorites' submenu [when no skins are marked as favorite])
- Custom skin actions (skin context menu when custom context menu actions are defined)
- Favorite (skin context menu and manage dialog)

Code: Select all

TR:

- Favoriler
- Favori tanımlanmadı
- Kişisel kabuk eylemleri
- Favori
Best wishes...
Because Newer Is Not Always Better.
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2696
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Turkish

Post by Brian »

Thanks!

-Brian
BayUzunBacak
Posts: 1
Joined: August 30th, 2018, 5:21 pm

Re: Turkish

Post by BayUzunBacak »

Latest Turkish translations:
I have about 40 new translations so I paste the whole file. Sorry

Code: Select all

#define NUM_BUTTONWIDTH      75
#define NUM_LABELWIDTH      65
#define LANGUAGE_LTR

// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================

// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE    "Yeni sürüm var"
#define STR_LANGUAGEOBSOLETE   "Dilin süresi doldu"
#define STR_MANAGE        "Yönetim"
#define STR_ABOUT         "Hakkında"
#define STR_HELP         "Yardım"
#define STR_SKINS         "Kabuklar"
#define STR_NOSKINS        "Herhangi bir kabuk yok"
#define STR_OPENFOLDER      "Dizini aç"
#define STR_DISABLEDRAGGING    "Sürüklemeyi kaldır"
#define STR_THEMES        "Temalar"
#define STR_NOTHEMES       "Herhangi bir tema yok"
#define STR_EDITSETTINGS     "Ayarları düzenle"
#define STR_REFRESHALL      "Tamamını yenile"
#define STR_LOGGING        "Kayıt"
#define STR_SHOWLOGFILE      "Kayıt dosyasını göster"
#define STR_STARTLOGGING     "Kayıda başla"
#define STR_STOPLOGGING      "Kayıdı durdur"
#define STR_DELETELOGFILE     "Kayıt dosyasını sil"
#define STR_DEBUGMODE       "Hata ayıklama kipi"
#define STR_EXIT         "Çıkış"
#define STR_FAVORITES       "Favoriler"
#define STR_NOFAVORITES      "Favori tanımlanmadı"

// Skin menu
#define STR_VARIANTS       "Varyantlar"
#define STR_SETTINGS       "Ayarlar"
#define STR_POSITION       "Konum"
#define STR_DISPLAYMONITOR    "Görüntü monitörü"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR   "Varsayılanı kullan: Ana monitör"
#define STR_VIRTUALSCREEN     "@0: Sanal ekran"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR   "Pencere konumuna göre otomatik seç"
#define STR_STAYTOPMOST      "En üstte kal"
#define STR_TOPMOST        "En üst"
#define STR_NORMAL        "Normal"
#define STR_BOTTOM        "En alt"
#define STR_ONDESKTOP       "Masaüstünde"
#define STR_FROMRIGHT       "Sağdan"
#define STR_FROMBOTTOM      "Alttan"
#define STR_XASPERCENTAGE     "Yüzde olarak X"
#define STR_YASPERCENTAGE     "Yüzde olarak Y"
#define STR_TRANSPARENCY     "Şeffaflık"
#define STR_FADEIN        "Yavaşça görün"
#define STR_FADEOUT        "Yavaşça kaybol"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER    "Fare üstündeyken sakla"
#define STR_DRAGGABLE       "Sürüklenebilir"
#define STR_SAVEPOSITION     "Konumu sakla"
#define STR_SNAPTOEDGES      "Kenarlara yapış"
#define STR_CLICKTHROUGH     "Tıklamayı kaldır"
#define STR_KEEPONSCREEN     "Ekranda tut"
#define STR_MANAGESKIN      "Kabuğu yönet"
#define STR_EDITSKIN       "Kabuğu düzenle"
#define STR_REFRESHSKIN      "Kabuğu yenile"
#define STR_UNLOADSKIN      "Kabuğu kaldır"
#define STR_CUSTOMSKINACTIONS   "Kişisel kabuk eylemleri"
#define STR_FAVORITE       "Favori"

// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================

#define STR_CLOSE         "Kapat"

// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER    "Rainmeter Hakkında"
#define STR_LOG          "Kayıt"
#define STR_MEASURES       "Ölçüler"
#define STR_VARIABLES       "Değişkenler"
#define STR_PLUGINS        "Eklentiler"
#define STR_VERSION        "Sürüm"
#define STR_TYPE         "Tip"
#define STR_TIME         "Zaman"
#define STR_SOURCE        "Kaynak"
#define STR_MESSAGE        "Mesaj"
#define STR_NAME         "Ad"
#define STR_RANGE         "Aralık"
#define STR_VALUE         "Değer"
#define STR_AUTHOR        "Yazar"
#define STR_ERROR         "Hata"
#define STR_WARNING        "Uyarı"
#define STR_NOTICE        "Bildirim"
#define STR_DEBUG         "Hata ayıklama"
#define STR_CLEAR         "Temizle"
#define STR_GETLATESTVERSION   "<a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a> adresinden son sürümü indirin."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE    "<a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a> lisansı altında dağıtılmaktadır."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD    "Panoya kopyala"
#define STR_NUMBER        "Sayı"
#define STR_STRING        "Dizgi"
#define STR_EXTERNALPLUGINS    "Harici eklentiler"
#define STR_BUILTINPLUGINS    "Yerleşik eklentiler"

// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER    "Rainmeter'ı yönet"
#define STR_ACTIVESKINS      "Aktif kabuklar"
#define STR_EXPAND        "Genişlet"
#define STR_COLLAPSE       "Daralt"
#define STR_CREATERMSKIN     ".rmskin paketi oluştur..."
#define STR_OPENLOG        "Kayıt aç"
#define STR_LOAD         "Yükle"
#define STR_UNLOAD        "Kaldır"
#define STR_REFRESH        "Yenile"
#define STR_EDIT         "Düzenle"
#define STR_AUTHORSC       "Yazar:"
#define STR_VERSIONSC       "Sürüm:"
#define STR_LICENSESC       "Lisans:"
#define STR_INFORMATIONSC     "Bilgi:"
#define STR_ADDMETADATA      "<a>Metadata ekle</a>"
#define STR_COORDINATESSC     "Koordinatlar:"
#define STR_POSITIONSC      "Konum:"
#define STR_LOADORDERSC      "Yükleme sırası:"
#define STR_TRANSPARENCYSC    "Şeffaflık:"
#define STR_ONHOVERSC       "Üzerinde iken:"
#define STR_DONOTHING       "Hiçbir şey yapma"
#define STR_HIDE         "Sakla"
#define STR_SAVENEWTHEME     "Yeni temayı kaydet"
#define STR_THEMEDESCRIPTION   "Tema, Rainmeter kabuklarınızın şu anki halini saklayıp sonradan yükleyebilmenizi sağlar. Eski bir temayı yüklemek düzeni geri getirecek ancak düzenleme ve kabuk güncellemeleriniz değişmeyecektir."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME   "Boş tema olarak sakla"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS  "Kullanılmayan kabukları dışarda tut"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER   "Şu anki duvar kağıdını da kullan"
#define STR_NAMESC        "Ad:"
#define STR_SAVE         "Kaydet"
#define STR_SAVEDTHEMES      "Kayıtlı temalar"
#define STR_DELETE        "Sil"
#define STR_BACKUP        "Yedekle"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION   "Yedekleme, ayarlarınızın tamamını kabuk ve istatistikler ile birlikte saklamanızı sağlar. Temadan farklı olarak, yedekten geri yüklendiğinde, son yedeklemeden beri yapılan tüm güncelleme ve kabuklar değişecektir."
#define STR_BACKUPE        "Yedek..."
#define STR_LANGUAGESC      "Dil (Language):"
#define STR_EDITORSC       "Editör:"
#define STR_GENERAL        "Genel"
#define STR_CHECKFORUPDATES    "Güncellemeleri denetle"
#define STR_SHOWNOTIFAREAICON   "Bildirim alanı simgesini göster"
#define STR_RESETSTATISTICS    "İstatistikleri sıfırla"
#define STR_LOGTOFILE       "Dosyaya kayıt yaz"

// NewSkin dialog
#define STR_CREATENEWSKIN     "Yeni kabuk oluştur"
#define STR_NEWSKIN        "Yeni kabuk"
#define STR_TEMPLATE       "Şablon"
#define STR_TEMPLATEE       "Şablon..."
#define STR_ADDFOLDER       "Klasör ekle"
#define STR_ADDSKIN        "Kabuk ekle"
#define STR_RENAME        "Yeniden adlandır"
#define STR_SAVENEWTEMPLATE    "Yeni kabuğu kaydet"
#define STR_SAVEDTEMPLATES    "Kabuk kaydedildi"
#define STR_USEDEFAULTTEMPLATE  "Varsayılan kabuğu kullan"

// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================

#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE  "Rainmeter.ini yazılabilir değil, ayarlar kaydedilemedi."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE   "Rainmeter'dan çıkın ve ayar dosyasını\n%1\n\ndizininden\n%2\n\ndizinine taşıyın. Alternatif olarak dosyayı silin (ayarlar kaybolacak), dosya bir sonraki yüklemede yeniden yaratılacaktır."
#define STR_SETTINGSREADONLY   "Dosyanın yalnız okuma olarak ayarlanmadığından ve dizinin yazılabilir olduğundan emin olun. Dosyanın bulunduğu dizin:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS  """%1"" teması zaten var.\n\nÜstüne yazmak istiyor musunuz?"
#define STR_THEMESAVEFAIL     "%1\n teması saklanamadı"
#define STR_THEMEDELETE      """%1"" temasını silmek istediğinizden emin misiniz?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL   "Kayıt dosyası\n%1\ndizininde yaratılamadı"
#define STR_LOGFILEDELETE     "Aşağıdaki kayıt dosyasını silmek istediğinizden emin misiniz?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS   "%1\nkonumunda herhangi bir kabuk dosyasına rastlanamadı."
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN """%1\\%2"" kabuğu aktive edilemedi: Dosya bulunamadı."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN  """%1\\%2"" kabuğu yenilenemedi: Dosya bulunamadı."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED  """%1\\%2"" kabuğu Rainmeter %3 veya daha yüksek bir sürümünü gerektirir. RainMeter.Net adresinden son sürümü indirin."
#define STR_NOMETERSINSKIN    """%1\\%2"" kabuğu herhangi bir ölçüm aracı içermiyor ve bu nedenle etkinliği kaldırılacak.\n\nDosya zarar görmüş olabilir veya dosya kabuk dosyası olmayabilir."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP  "@include ile sonsuz bir döngü yarattınız. Lütfen kabuğu kontrol edin."
#define STR_CREATEFOLDERFAIL   "Yeni klasör oluşturulamadı: %1"
#define STR_CREATEFILEFAIL    "Dosya oluşturulamadı: %1"
#define STR_FOLDEREXISTS     """%1"" klasörü zaten mevcut."
#define STR_FILEEXISTS      """%1"" dosyası zaten mevcut."
#define STR_RENAMEFOLDERFAIL   """%1"" klasörü yeniden adlandırılamadı.\nHata kodu: %2"
#define STR_RENAMEFILEFAIL    """%1"" dosyası yeniden adlandırılamadı.\nHata kodu: %2"
#define STR_FOLDERDELETE     "Bu klasörü silmek istediğinize emin misiniz?\n%1"
#define STR_FILEDELETE      "Bu dosyayı silmek istediğinize emin misiniz?\n%1"
#define STR_FOLDERDELETEFAIL   "Klasörü silmeniz mümkün değil:\n%1"
#define STR_FILEDELETEFAIL    "Dosyayı silmeniz mümkün değil:\n%1"
#define STR_TEMPLATEDOESNOTEXIST """%1"" adlı kabuk mevcut değil.\nBunun yerine varsayılan kabuğu kullanmak ister misiniz?"
#define STR_TEMPLATEEXISTS    """%1"" adlı kabuk zaten mevcut."
#define STR_TEMPLATEFOLDERFAIL  "Kabuk klasörü oluşturmanız mümkün değil: %1"
#define STR_TEMPLATEFILEFAIL   "Kabuk dosyası oluşturmanız mümkün değil: %1"
#define STR_TEMPLATEDELETE    """%1"" adlı kabuğu silmek istediğinize emin misiniz??"

// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================

#define STR_WELCOME        "Rainmeter'a hoşgeldiniz"
#define STR_CLICKTOMANAGE     "Kabukları ve ayarları yönetmek için Rainmeter simgesine tıklayın."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD    "Rainmeter %1 indirmek için tıklayın"
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2696
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Turkish

Post by Brian »

Thanks!

-Brian
User avatar
bambamtusa
Posts: 9
Joined: January 18th, 2012, 7:57 pm
Location: Sakarya, TUR

Re: Turkish

Post by bambamtusa »

Greetings again after a long break. I pulled the current translation files from GitHub, translated to Turkish and attached them. I would appreciate it if you add these 100% updated Turkish language files in the next version of Rainmeter.

Turkish.h
Turkish.nsh

Best wishes...
Because Newer Is Not Always Better.
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2696
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Turkish

Post by Brian »

Thank you!

-Brian
User avatar
bambamtusa
Posts: 9
Joined: January 18th, 2012, 7:57 pm
Location: Sakarya, TUR

Re: Turkish

Post by bambamtusa »

EN: Automatically install updates
TR: Güncellemeleri otomatik yükle.

EN: Install new version
TR: Yeni sürümü yükle

EN: Restart Rainmeter to install version: %1
TR 1: %1 sürümünü yüklemek için Rainmeter'ı yeniden başlat
TR 2: %1 sürümünü yüklemek için yeniden başlat

P.S. I left 2 alternatives for the last string. If #1 seems long to you, you can use the other one, it won't lose any meaning. If there is no limit to the number of letters, it would be better to use string #1.

Have a nice day and thank you for making the Rainmeter.
Because Newer Is Not Always Better.
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2696
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Turkish

Post by Brian »

Thanks!

I went with Version #1 of that last string. Thank you.

-Brian