It is currently May 22nd, 2022, 11:16 pm

Turkish

View and contribute to Rainmeter translations.
poiru
Developer
Posts: 2872
Joined: April 17th, 2009, 12:18 pm

Re: Turkish

Post by poiru »

Thanks!
User avatar
HaKa
Posts: 1
Joined: January 25th, 2014, 6:49 am
Location: Germany, Berlin

Re: Turkish

Post by HaKa »

Tesekürler !


Thank u 4 This Amazing Work´s
User avatar
bambamtusa
Posts: 8
Joined: January 18th, 2012, 7:57 pm
Location: Sakarya, TUR

Re: Turkish

Post by bambamtusa »

EN:

- Favorites (Rainmeter context menu)
- No favorites defined (Rainmeter context menu under 'Favorites' submenu [when no skins are marked as favorite])
- Custom skin actions (skin context menu when custom context menu actions are defined)
- Favorite (skin context menu and manage dialog)

Code: Select all

TR:

- Favoriler
- Favori tanımlanmadı
- Kişisel kabuk eylemleri
- Favori
Best wishes...
Because Newer Is Not Always Better.
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2415
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Turkish

Post by Brian »

Thanks!

-Brian
BayUzunBacak
Posts: 1
Joined: August 30th, 2018, 5:21 pm

Re: Turkish

Post by BayUzunBacak »

Latest Turkish translations:
I have about 40 new translations so I paste the whole file. Sorry

Code: Select all

#define NUM_BUTTONWIDTH      75
#define NUM_LABELWIDTH      65
#define LANGUAGE_LTR

// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================

// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE    "Yeni sürüm var"
#define STR_LANGUAGEOBSOLETE   "Dilin süresi doldu"
#define STR_MANAGE        "Yönetim"
#define STR_ABOUT         "Hakkında"
#define STR_HELP         "Yardım"
#define STR_SKINS         "Kabuklar"
#define STR_NOSKINS        "Herhangi bir kabuk yok"
#define STR_OPENFOLDER      "Dizini aç"
#define STR_DISABLEDRAGGING    "Sürüklemeyi kaldır"
#define STR_THEMES        "Temalar"
#define STR_NOTHEMES       "Herhangi bir tema yok"
#define STR_EDITSETTINGS     "Ayarları düzenle"
#define STR_REFRESHALL      "Tamamını yenile"
#define STR_LOGGING        "Kayıt"
#define STR_SHOWLOGFILE      "Kayıt dosyasını göster"
#define STR_STARTLOGGING     "Kayıda başla"
#define STR_STOPLOGGING      "Kayıdı durdur"
#define STR_DELETELOGFILE     "Kayıt dosyasını sil"
#define STR_DEBUGMODE       "Hata ayıklama kipi"
#define STR_EXIT         "Çıkış"
#define STR_FAVORITES       "Favoriler"
#define STR_NOFAVORITES      "Favori tanımlanmadı"

// Skin menu
#define STR_VARIANTS       "Varyantlar"
#define STR_SETTINGS       "Ayarlar"
#define STR_POSITION       "Konum"
#define STR_DISPLAYMONITOR    "Görüntü monitörü"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR   "Varsayılanı kullan: Ana monitör"
#define STR_VIRTUALSCREEN     "@0: Sanal ekran"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR   "Pencere konumuna göre otomatik seç"
#define STR_STAYTOPMOST      "En üstte kal"
#define STR_TOPMOST        "En üst"
#define STR_NORMAL        "Normal"
#define STR_BOTTOM        "En alt"
#define STR_ONDESKTOP       "Masaüstünde"
#define STR_FROMRIGHT       "Sağdan"
#define STR_FROMBOTTOM      "Alttan"
#define STR_XASPERCENTAGE     "Yüzde olarak X"
#define STR_YASPERCENTAGE     "Yüzde olarak Y"
#define STR_TRANSPARENCY     "Şeffaflık"
#define STR_FADEIN        "Yavaşça görün"
#define STR_FADEOUT        "Yavaşça kaybol"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER    "Fare üstündeyken sakla"
#define STR_DRAGGABLE       "Sürüklenebilir"
#define STR_SAVEPOSITION     "Konumu sakla"
#define STR_SNAPTOEDGES      "Kenarlara yapış"
#define STR_CLICKTHROUGH     "Tıklamayı kaldır"
#define STR_KEEPONSCREEN     "Ekranda tut"
#define STR_MANAGESKIN      "Kabuğu yönet"
#define STR_EDITSKIN       "Kabuğu düzenle"
#define STR_REFRESHSKIN      "Kabuğu yenile"
#define STR_UNLOADSKIN      "Kabuğu kaldır"
#define STR_CUSTOMSKINACTIONS   "Kişisel kabuk eylemleri"
#define STR_FAVORITE       "Favori"

// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================

#define STR_CLOSE         "Kapat"

// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER    "Rainmeter Hakkında"
#define STR_LOG          "Kayıt"
#define STR_MEASURES       "Ölçüler"
#define STR_VARIABLES       "Değişkenler"
#define STR_PLUGINS        "Eklentiler"
#define STR_VERSION        "Sürüm"
#define STR_TYPE         "Tip"
#define STR_TIME         "Zaman"
#define STR_SOURCE        "Kaynak"
#define STR_MESSAGE        "Mesaj"
#define STR_NAME         "Ad"
#define STR_RANGE         "Aralık"
#define STR_VALUE         "Değer"
#define STR_AUTHOR        "Yazar"
#define STR_ERROR         "Hata"
#define STR_WARNING        "Uyarı"
#define STR_NOTICE        "Bildirim"
#define STR_DEBUG         "Hata ayıklama"
#define STR_CLEAR         "Temizle"
#define STR_GETLATESTVERSION   "<a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a> adresinden son sürümü indirin."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE    "<a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a> lisansı altında dağıtılmaktadır."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD    "Panoya kopyala"
#define STR_NUMBER        "Sayı"
#define STR_STRING        "Dizgi"
#define STR_EXTERNALPLUGINS    "Harici eklentiler"
#define STR_BUILTINPLUGINS    "Yerleşik eklentiler"

// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER    "Rainmeter'ı yönet"
#define STR_ACTIVESKINS      "Aktif kabuklar"
#define STR_EXPAND        "Genişlet"
#define STR_COLLAPSE       "Daralt"
#define STR_CREATERMSKIN     ".rmskin paketi oluştur..."
#define STR_OPENLOG        "Kayıt aç"
#define STR_LOAD         "Yükle"
#define STR_UNLOAD        "Kaldır"
#define STR_REFRESH        "Yenile"
#define STR_EDIT         "Düzenle"
#define STR_AUTHORSC       "Yazar:"
#define STR_VERSIONSC       "Sürüm:"
#define STR_LICENSESC       "Lisans:"
#define STR_INFORMATIONSC     "Bilgi:"
#define STR_ADDMETADATA      "<a>Metadata ekle</a>"
#define STR_COORDINATESSC     "Koordinatlar:"
#define STR_POSITIONSC      "Konum:"
#define STR_LOADORDERSC      "Yükleme sırası:"
#define STR_TRANSPARENCYSC    "Şeffaflık:"
#define STR_ONHOVERSC       "Üzerinde iken:"
#define STR_DONOTHING       "Hiçbir şey yapma"
#define STR_HIDE         "Sakla"
#define STR_SAVENEWTHEME     "Yeni temayı kaydet"
#define STR_THEMEDESCRIPTION   "Tema, Rainmeter kabuklarınızın şu anki halini saklayıp sonradan yükleyebilmenizi sağlar. Eski bir temayı yüklemek düzeni geri getirecek ancak düzenleme ve kabuk güncellemeleriniz değişmeyecektir."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME   "Boş tema olarak sakla"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS  "Kullanılmayan kabukları dışarda tut"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER   "Şu anki duvar kağıdını da kullan"
#define STR_NAMESC        "Ad:"
#define STR_SAVE         "Kaydet"
#define STR_SAVEDTHEMES      "Kayıtlı temalar"
#define STR_DELETE        "Sil"
#define STR_BACKUP        "Yedekle"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION   "Yedekleme, ayarlarınızın tamamını kabuk ve istatistikler ile birlikte saklamanızı sağlar. Temadan farklı olarak, yedekten geri yüklendiğinde, son yedeklemeden beri yapılan tüm güncelleme ve kabuklar değişecektir."
#define STR_BACKUPE        "Yedek..."
#define STR_LANGUAGESC      "Dil (Language):"
#define STR_EDITORSC       "Editör:"
#define STR_GENERAL        "Genel"
#define STR_CHECKFORUPDATES    "Güncellemeleri denetle"
#define STR_SHOWNOTIFAREAICON   "Bildirim alanı simgesini göster"
#define STR_RESETSTATISTICS    "İstatistikleri sıfırla"
#define STR_LOGTOFILE       "Dosyaya kayıt yaz"

// NewSkin dialog
#define STR_CREATENEWSKIN     "Yeni kabuk oluştur"
#define STR_NEWSKIN        "Yeni kabuk"
#define STR_TEMPLATE       "Şablon"
#define STR_TEMPLATEE       "Şablon..."
#define STR_ADDFOLDER       "Klasör ekle"
#define STR_ADDSKIN        "Kabuk ekle"
#define STR_RENAME        "Yeniden adlandır"
#define STR_SAVENEWTEMPLATE    "Yeni kabuğu kaydet"
#define STR_SAVEDTEMPLATES    "Kabuk kaydedildi"
#define STR_USEDEFAULTTEMPLATE  "Varsayılan kabuğu kullan"

// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================

#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE  "Rainmeter.ini yazılabilir değil, ayarlar kaydedilemedi."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE   "Rainmeter'dan çıkın ve ayar dosyasını\n%1\n\ndizininden\n%2\n\ndizinine taşıyın. Alternatif olarak dosyayı silin (ayarlar kaybolacak), dosya bir sonraki yüklemede yeniden yaratılacaktır."
#define STR_SETTINGSREADONLY   "Dosyanın yalnız okuma olarak ayarlanmadığından ve dizinin yazılabilir olduğundan emin olun. Dosyanın bulunduğu dizin:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS  """%1"" teması zaten var.\n\nÜstüne yazmak istiyor musunuz?"
#define STR_THEMESAVEFAIL     "%1\n teması saklanamadı"
#define STR_THEMEDELETE      """%1"" temasını silmek istediğinizden emin misiniz?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL   "Kayıt dosyası\n%1\ndizininde yaratılamadı"
#define STR_LOGFILEDELETE     "Aşağıdaki kayıt dosyasını silmek istediğinizden emin misiniz?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS   "%1\nkonumunda herhangi bir kabuk dosyasına rastlanamadı."
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN """%1\\%2"" kabuğu aktive edilemedi: Dosya bulunamadı."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN  """%1\\%2"" kabuğu yenilenemedi: Dosya bulunamadı."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED  """%1\\%2"" kabuğu Rainmeter %3 veya daha yüksek bir sürümünü gerektirir. RainMeter.Net adresinden son sürümü indirin."
#define STR_NOMETERSINSKIN    """%1\\%2"" kabuğu herhangi bir ölçüm aracı içermiyor ve bu nedenle etkinliği kaldırılacak.\n\nDosya zarar görmüş olabilir veya dosya kabuk dosyası olmayabilir."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP  "@include ile sonsuz bir döngü yarattınız. Lütfen kabuğu kontrol edin."
#define STR_CREATEFOLDERFAIL   "Yeni klasör oluşturulamadı: %1"
#define STR_CREATEFILEFAIL    "Dosya oluşturulamadı: %1"
#define STR_FOLDEREXISTS     """%1"" klasörü zaten mevcut."
#define STR_FILEEXISTS      """%1"" dosyası zaten mevcut."
#define STR_RENAMEFOLDERFAIL   """%1"" klasörü yeniden adlandırılamadı.\nHata kodu: %2"
#define STR_RENAMEFILEFAIL    """%1"" dosyası yeniden adlandırılamadı.\nHata kodu: %2"
#define STR_FOLDERDELETE     "Bu klasörü silmek istediğinize emin misiniz?\n%1"
#define STR_FILEDELETE      "Bu dosyayı silmek istediğinize emin misiniz?\n%1"
#define STR_FOLDERDELETEFAIL   "Klasörü silmeniz mümkün değil:\n%1"
#define STR_FILEDELETEFAIL    "Dosyayı silmeniz mümkün değil:\n%1"
#define STR_TEMPLATEDOESNOTEXIST """%1"" adlı kabuk mevcut değil.\nBunun yerine varsayılan kabuğu kullanmak ister misiniz?"
#define STR_TEMPLATEEXISTS    """%1"" adlı kabuk zaten mevcut."
#define STR_TEMPLATEFOLDERFAIL  "Kabuk klasörü oluşturmanız mümkün değil: %1"
#define STR_TEMPLATEFILEFAIL   "Kabuk dosyası oluşturmanız mümkün değil: %1"
#define STR_TEMPLATEDELETE    """%1"" adlı kabuğu silmek istediğinize emin misiniz??"

// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================

#define STR_WELCOME        "Rainmeter'a hoşgeldiniz"
#define STR_CLICKTOMANAGE     "Kabukları ve ayarları yönetmek için Rainmeter simgesine tıklayın."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD    "Rainmeter %1 indirmek için tıklayın"
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2415
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Turkish

Post by Brian »

Thanks!

-Brian
User avatar
bambamtusa
Posts: 8
Joined: January 18th, 2012, 7:57 pm
Location: Sakarya, TUR

Re: Turkish

Post by bambamtusa »

Greetings again after a long break. I pulled the current translation files from GitHub, translated to Turkish and attached them. I would appreciate it if you add these 100% updated Turkish language files in the next version of Rainmeter.

Turkish.h
Turkish.nsh

Best wishes...
Because Newer Is Not Always Better.
User avatar
Brian
Developer
Posts: 2415
Joined: November 24th, 2011, 1:42 am
Location: Utah

Re: Turkish

Post by Brian »

Thank you!

-Brian