It is currently July 27th, 2021, 2:39 pm

Lithuanian

View and contribute to Rainmeter translations.
driutheman
Posts: 10
Joined: October 20th, 2011, 4:45 am

Lithuanian

Post by driutheman »

Status: https://www.rainmeter.net/localization#Lithuanian

Latest Lithuanian translations:
Lithuanian.h (Application)
Lithuanian.nsh (Installer)

(right-click on the .h and .nsh links -> Save as. Then, simply open the files with Notepad)
poiru
Developer
Posts: 2866
Joined: April 17th, 2009, 12:18 pm

Re: Lithuanian

Post by poiru »

Thanks, added for the beta tomorrow :)
driutheman
Posts: 10
Joined: October 20th, 2011, 4:45 am

Re: Lithuanian

Post by driutheman »

The following string must be localized:
"Variables" - "Kintamieji"
poiru
Developer
Posts: 2866
Joined: April 17th, 2009, 12:18 pm

Re: Lithuanian

Post by poiru »

Great, thanks.
driutheman
Posts: 10
Joined: October 20th, 2011, 4:45 am

Re: Lithuanian

Post by driutheman »

"Welcome to Rainmeter" - "Sveiki pradėję naudotis Rainmeter"
"Click on the Rainmeter icon to manage skins and settings." - "Jei norite tvarkyti išvaizdas ir parametrus spauskite ant Rainmeter piktogramos."
"Click here to download Rainmeter 2.3." - "Spauskite čia atsisiųsti Rainmeter 2.3."
driutheman
Posts: 10
Joined: October 20th, 2011, 4:45 am

Re: Lithuanian

Post by driutheman »

- "Send computer information" : "Siųsti informaciją apie kompiuterį"
- "Your computer Windows version, CPU capabilities, and graphics capabilities will be reported once during installation to improve Rainmeter. No personal information will be sent." : "Jūsų kompiuterio Windows versija, procesoriaus pajėgumai, ir grafikos galimybės bus išsiųstos tik diegimo metu, kad galėtume patobulinti Rainmeter. Jokia asmeninė informacija nebus išsiųsta."
- "Install 64-bit version" : "Įdiegti 64 bitų versiją"
driutheman
Posts: 10
Joined: October 20th, 2011, 4:45 am

Re: Lithuanian

Post by driutheman »

Hi,

English:
1) Send information about computer (checkbox)
2) Your computer's Windows version, language, and hardware capabilities will be reported once during installation to improve Rainmeter. No personal information will be sent. (label)
3) Install 64-bit version (checkbox)

Lithuanian - Lietuviškai:
1) Siųsti informaciją apie kompiuterį
2) Kokia jūsų kompiuterio Windows versija, kalba, bei apie įrangos pajėgumus informacija bus išsiųsta tik diegimo metu ir bus naudojama Rainmeter tobulinimui. Jokia asmeninė informacija nebus išsiųsta.
3) Įdiegti 64 bitų versija
poiru
Developer
Posts: 2866
Joined: April 17th, 2009, 12:18 pm

Re: Lithuanian

Post by poiru »

Thank you :)
driutheman
Posts: 10
Joined: October 20th, 2011, 4:45 am

Re: Lithuanian

Post by driutheman »

Hi,

Just translated.

Send information about computer (checkbox)
-
Siųsti informaciją apie kompiuterį

Your computer's Windows version, language, and hardware capabilities will be reported once during installation to improve Rainmeter. No personal information will be sent. (label)
-
Įdiegimo metu bus pranešta apie jūsų kompiuterio "Windows" versiją, kalbą, ir techninės įrangos galimybes, siekiant pagerinti Rainmeter. Jokia asmeninė informacija nebus išsiųsta.

Install 64-bit version (checkbox)
-
Įdiegti 64 bitų versiją

Welcome to Rainmeter (notification title)
-
Sveiki atvykę Rainmeter

Click on the Rainmeter icon to manage skins and settings. (notification text)
-
Norėdami valdyti Raimeter išvaizdą ir nustatymus spūstelėkite piktogramą.

Click here to download Rainmeter 2.3. (notification text)
-
Spauskite čia norėdami atsisiųsti Rainmeter 2.3.
driutheman
Posts: 10
Joined: October 20th, 2011, 4:45 am

Re: Lithuanian

Post by driutheman »

Hi,

Just translated the latest needed texts:

Create .rmskin package... (button)
Sukurti .rmskin paketą...

Editor: (label for the text editor used to edit .ini files)
Redagavimo programa:

Show notification area icon (checkbox)
Rodyti piktogramą pranešimų srityje

Source (label)
Išeities kodas

Use D2D rendering (checkbox, D2D stands for the Direct2D graphics engine)
Naudoti D2D atvaizdavimą

Clear (button)
Išvalyti