Turkish

View and contribute Rainmeter translations.

Re: Turkish

October 13th, 2013, 11:39 am
poiru
Developer   [2876 posts]

Thanks!
User avatar

Re: Turkish

January 25th, 2014, 7:13 am
HaKa
   [1 posts]

Tesekürler !


Thank u 4 This Amazing Work´s
User avatar

Re: Turkish

January 2nd, 2016, 1:11 pm
bambamtusa
   [7 posts]

EN:

- Favorites (Rainmeter context menu)
- No favorites defined (Rainmeter context menu under 'Favorites' submenu [when no skins are marked as favorite])
- Custom skin actions (skin context menu when custom context menu actions are defined)
- Favorite (skin context menu and manage dialog)

Code: Select all

TR:

- Favoriler
- Favori tanımlanmadı
- Kişisel kabuk eylemleri
- Favori


Best wishes...
Because Newer Is Not Always Better.
User avatar

Re: Turkish

January 2nd, 2016, 1:27 pm
Brian
Developer   [1743 posts]

Thanks!

-Brian

Re: Turkish

August 30th, 2018, 5:29 pm
BayUzunBacak
   [1 posts]

Latest Turkish translations:
I have about 40 new translations so I paste the whole file. Sorry

Code: Select all

#define NUM_BUTTONWIDTH           75
#define NUM_LABELWIDTH            65
#define LANGUAGE_LTR

// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================

// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE       "Yeni sürüm var"
#define STR_LANGUAGEOBSOLETE      "Dilin süresi doldu"
#define STR_MANAGE                "Yönetim"
#define STR_ABOUT                 "Hakkında"
#define STR_HELP                  "Yardım"
#define STR_SKINS                 "Kabuklar"
#define STR_NOSKINS               "Herhangi bir kabuk yok"
#define STR_OPENFOLDER            "Dizini aç"
#define STR_DISABLEDRAGGING       "Sürüklemeyi kaldır"
#define STR_THEMES                "Temalar"
#define STR_NOTHEMES              "Herhangi bir tema yok"
#define STR_EDITSETTINGS          "Ayarları düzenle"
#define STR_REFRESHALL            "Tamamını yenile"
#define STR_LOGGING               "Kayıt"
#define STR_SHOWLOGFILE           "Kayıt dosyasını göster"
#define STR_STARTLOGGING          "Kayıda başla"
#define STR_STOPLOGGING           "Kayıdı durdur"
#define STR_DELETELOGFILE         "Kayıt dosyasını sil"
#define STR_DEBUGMODE             "Hata ayıklama kipi"
#define STR_EXIT                  "Çıkış"
#define STR_FAVORITES             "Favoriler"
#define STR_NOFAVORITES           "Favori tanımlanmadı"

// Skin menu
#define STR_VARIANTS              "Varyantlar"
#define STR_SETTINGS              "Ayarlar"
#define STR_POSITION              "Konum"
#define STR_DISPLAYMONITOR        "Görüntü monitörü"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR     "Varsayılanı kullan: Ana monitör"
#define STR_VIRTUALSCREEN         "@0: Sanal ekran"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR     "Pencere konumuna göre otomatik seç"
#define STR_STAYTOPMOST           "En üstte kal"
#define STR_TOPMOST               "En üst"
#define STR_NORMAL                "Normal"
#define STR_BOTTOM                "En alt"
#define STR_ONDESKTOP             "Masaüstünde"
#define STR_FROMRIGHT             "Sağdan"
#define STR_FROMBOTTOM            "Alttan"
#define STR_XASPERCENTAGE         "Yüzde olarak X"
#define STR_YASPERCENTAGE         "Yüzde olarak Y"
#define STR_TRANSPARENCY          "Şeffaflık"
#define STR_FADEIN                "Yavaşça görün"
#define STR_FADEOUT               "Yavaşça kaybol"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER       "Fare üstündeyken sakla"
#define STR_DRAGGABLE             "Sürüklenebilir"
#define STR_SAVEPOSITION          "Konumu sakla"
#define STR_SNAPTOEDGES           "Kenarlara yapış"
#define STR_CLICKTHROUGH          "Tıklamayı kaldır"
#define STR_KEEPONSCREEN          "Ekranda tut"
#define STR_MANAGESKIN            "Kabuğu yönet"
#define STR_EDITSKIN              "Kabuğu düzenle"
#define STR_REFRESHSKIN           "Kabuğu yenile"
#define STR_UNLOADSKIN            "Kabuğu kaldır"
#define STR_CUSTOMSKINACTIONS     "Kişisel kabuk eylemleri"
#define STR_FAVORITE              "Favori"

// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================

#define STR_CLOSE                 "Kapat"

// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER        "Rainmeter Hakkında"
#define STR_LOG                   "Kayıt"
#define STR_MEASURES              "Ölçüler"
#define STR_VARIABLES             "Değişkenler"
#define STR_PLUGINS               "Eklentiler"
#define STR_VERSION               "Sürüm"
#define STR_TYPE                  "Tip"
#define STR_TIME                  "Zaman"
#define STR_SOURCE                "Kaynak"
#define STR_MESSAGE               "Mesaj"
#define STR_NAME                  "Ad"
#define STR_RANGE                 "Aralık"
#define STR_VALUE                 "Değer"
#define STR_AUTHOR                "Yazar"
#define STR_ERROR                 "Hata"
#define STR_WARNING               "Uyarı"
#define STR_NOTICE                "Bildirim"
#define STR_DEBUG                 "Hata ayıklama"
#define STR_CLEAR                 "Temizle"
#define STR_GETLATESTVERSION      "<a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a> adresinden son sürümü indirin."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE       "<a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a> lisansı altında dağıtılmaktadır."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD       "Panoya kopyala"
#define STR_NUMBER                "Sayı"
#define STR_STRING                "Dizgi"
#define STR_EXTERNALPLUGINS       "Harici eklentiler"
#define STR_BUILTINPLUGINS        "Yerleşik eklentiler"

// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER       "Rainmeter'ı yönet"
#define STR_ACTIVESKINS           "Aktif kabuklar"
#define STR_EXPAND                "Genişlet"
#define STR_COLLAPSE              "Daralt"
#define STR_CREATERMSKIN          ".rmskin paketi oluştur..."
#define STR_OPENLOG               "Kayıt aç"
#define STR_LOAD                  "Yükle"
#define STR_UNLOAD                "Kaldır"
#define STR_REFRESH               "Yenile"
#define STR_EDIT                  "Düzenle"
#define STR_AUTHORSC              "Yazar:"
#define STR_VERSIONSC             "Sürüm:"
#define STR_LICENSESC             "Lisans:"
#define STR_INFORMATIONSC         "Bilgi:"
#define STR_ADDMETADATA           "<a>Metadata ekle</a>"
#define STR_COORDINATESSC         "Koordinatlar:"
#define STR_POSITIONSC            "Konum:"
#define STR_LOADORDERSC           "Yükleme sırası:"
#define STR_TRANSPARENCYSC        "Şeffaflık:"
#define STR_ONHOVERSC             "Üzerinde iken:"
#define STR_DONOTHING             "Hiçbir şey yapma"
#define STR_HIDE                  "Sakla"
#define STR_SAVENEWTHEME          "Yeni temayı kaydet"
#define STR_THEMEDESCRIPTION      "Tema, Rainmeter kabuklarınızın şu anki halini saklayıp sonradan yükleyebilmenizi sağlar. Eski bir temayı yüklemek düzeni geri getirecek ancak düzenleme ve kabuk güncellemeleriniz değişmeyecektir."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME      "Boş tema olarak sakla"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS    "Kullanılmayan kabukları dışarda tut"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER      "Şu anki duvar kağıdını da kullan"
#define STR_NAMESC                "Ad:"
#define STR_SAVE                  "Kaydet"
#define STR_SAVEDTHEMES           "Kayıtlı temalar"
#define STR_DELETE                "Sil"
#define STR_BACKUP                "Yedekle"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION     "Yedekleme, ayarlarınızın tamamını kabuk ve istatistikler ile birlikte saklamanızı sağlar. Temadan farklı olarak, yedekten geri yüklendiğinde, son yedeklemeden beri yapılan tüm güncelleme ve kabuklar değişecektir."
#define STR_BACKUPE               "Yedek..."
#define STR_LANGUAGESC            "Dil (Language):"
#define STR_EDITORSC              "Editör:"
#define STR_GENERAL               "Genel"
#define STR_CHECKFORUPDATES       "Güncellemeleri denetle"
#define STR_SHOWNOTIFAREAICON     "Bildirim alanı simgesini göster"
#define STR_RESETSTATISTICS       "İstatistikleri sıfırla"
#define STR_LOGTOFILE             "Dosyaya kayıt yaz"

// NewSkin dialog
#define STR_CREATENEWSKIN         "Yeni kabuk oluştur"
#define STR_NEWSKIN               "Yeni kabuk"
#define STR_TEMPLATE              "Şablon"
#define STR_TEMPLATEE             "Şablon..."
#define STR_ADDFOLDER             "Klasör ekle"
#define STR_ADDSKIN               "Kabuk ekle"
#define STR_RENAME                "Yeniden adlandır"
#define STR_SAVENEWTEMPLATE       "Yeni kabuğu kaydet"
#define STR_SAVEDTEMPLATES        "Kabuk kaydedildi"
#define STR_USEDEFAULTTEMPLATE    "Varsayılan kabuğu kullan"

// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================

#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE   "Rainmeter.ini yazılabilir değil, ayarlar kaydedilemedi."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE      "Rainmeter'dan çıkın ve ayar dosyasını\n%1\n\ndizininden\n%2\n\ndizinine taşıyın. Alternatif olarak dosyayı silin (ayarlar kaybolacak), dosya bir sonraki yüklemede yeniden yaratılacaktır."
#define STR_SETTINGSREADONLY      "Dosyanın yalnız okuma olarak ayarlanmadığından ve dizinin yazılabilir olduğundan emin olun. Dosyanın bulunduğu dizin:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS    """%1"" teması zaten var.\n\nÜstüne yazmak istiyor musunuz?"
#define STR_THEMESAVEFAIL         "%1\n teması saklanamadı"
#define STR_THEMEDELETE           """%1"" temasını silmek istediğinizden emin misiniz?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL     "Kayıt dosyası\n%1\ndizininde yaratılamadı"
#define STR_LOGFILEDELETE         "Aşağıdaki kayıt dosyasını silmek istediğinizden emin misiniz?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS      "%1\nkonumunda herhangi bir kabuk dosyasına rastlanamadı."
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN  """%1\\%2"" kabuğu aktive edilemedi: Dosya bulunamadı."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN   """%1\\%2"" kabuğu yenilenemedi: Dosya bulunamadı."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED    """%1\\%2"" kabuğu Rainmeter %3 veya daha yüksek bir sürümünü gerektirir. RainMeter.Net adresinden son sürümü indirin."
#define STR_NOMETERSINSKIN        """%1\\%2"" kabuğu herhangi bir ölçüm aracı içermiyor ve bu nedenle etkinliği kaldırılacak.\n\nDosya zarar görmüş olabilir veya dosya kabuk dosyası olmayabilir."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP   "@include ile sonsuz bir döngü yarattınız. Lütfen kabuğu kontrol edin."
#define STR_CREATEFOLDERFAIL      "Yeni klasör oluşturulamadı: %1"
#define STR_CREATEFILEFAIL        "Dosya oluşturulamadı: %1"
#define STR_FOLDEREXISTS          """%1"" klasörü zaten mevcut."
#define STR_FILEEXISTS            """%1"" dosyası zaten mevcut."
#define STR_RENAMEFOLDERFAIL      """%1"" klasörü yeniden adlandırılamadı.\nHata kodu: %2"
#define STR_RENAMEFILEFAIL        """%1"" dosyası yeniden adlandırılamadı.\nHata kodu: %2"
#define STR_FOLDERDELETE          "Bu klasörü silmek istediğinize emin misiniz?\n%1"
#define STR_FILEDELETE            "Bu dosyayı silmek istediğinize emin misiniz?\n%1"
#define STR_FOLDERDELETEFAIL      "Klasörü silmeniz mümkün değil:\n%1"
#define STR_FILEDELETEFAIL        "Dosyayı silmeniz mümkün değil:\n%1"
#define STR_TEMPLATEDOESNOTEXIST  """%1"" adlı kabuk mevcut değil.\nBunun yerine varsayılan kabuğu kullanmak ister misiniz?"
#define STR_TEMPLATEEXISTS        """%1"" adlı kabuk zaten mevcut."
#define STR_TEMPLATEFOLDERFAIL    "Kabuk klasörü oluşturmanız mümkün değil: %1"
#define STR_TEMPLATEFILEFAIL      "Kabuk dosyası oluşturmanız mümkün değil: %1"
#define STR_TEMPLATEDELETE        """%1"" adlı kabuğu silmek istediğinize emin misiniz??"

// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================

#define STR_WELCOME               "Rainmeter'a hoşgeldiniz"
#define STR_CLICKTOMANAGE         "Kabukları ve ayarları yönetmek için Rainmeter simgesine tıklayın."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD       "Rainmeter %1 indirmek için tıklayın"
User avatar

Re: Turkish

August 31st, 2018, 3:55 am
Brian
Developer   [1743 posts]

Thanks!

-Brian

Return to “Localization”Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawler [Bot] and 0 guests